ยินดีตอนรับสู่เว๊ปบล็อก"จ๊ะโอ๋ครับผม"

บรรยากาศของตลาดน้ำอัมพวา

บรรยากาศของตลาดน้ำอัมพวา


เรือที่เราสามารถไปชมหิ้งห้อยได้

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาไทย

1. ทำให้เรารู้จักการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

2. ทำให้เรารู้ถึงการเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลัก

3. ทำให้เรารักการอ่านไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นหน่อยนะจ๊ะ