ยินดีตอนรับสู่เว๊ปบล็อก"จ๊ะโอ๋ครับผม"

บรรยากาศของตลาดน้ำอัมพวา

บรรยากาศของตลาดน้ำอัมพวา


เรือที่เราสามารถไปชมหิ้งห้อยได้

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านเทศโนโลยี่เพื่อการสืบค้น


1. ได้รับรู้ระบบข้อมูลสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
2. รู้จักการสร้างbiogger
3. รู้ถึงความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
4. รู้จักการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
5. นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

ความรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ1. ได้รุ้จักหลักการของการเขียนคำ

2. ได้รู้จักการอ่านการใช้หลักคำของภาษาอังกฤษ

3. ได้รับรู้หลักการเขียนเป็นประโยชน์ต่างๆ

สิ่งที่ได้รับด้านภาษาไทย

1. ทำให้เรารู้จักการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง

2. ทำให้เรารู้ถึงการเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลัก

3. ทำให้เรารักการอ่านแสดงความคิดเห็นหน่อยนะจ๊ะ