ยินดีตอนรับสู่เว๊ปบล็อก"จ๊ะโอ๋ครับผม"

บรรยากาศของตลาดน้ำอัมพวา

บรรยากาศของตลาดน้ำอัมพวา


เรือที่เราสามารถไปชมหิ้งห้อยได้

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับด้านเทศโนโลยี่เพื่อการสืบค้น


1. ได้รับรู้ระบบข้อมูลสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
2. รู้จักการสร้างbiogger
3. รู้ถึงความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
4. รู้จักการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
5. นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นหน่อยนะจ๊ะ