ยินดีตอนรับสู่เว๊ปบล็อก"จ๊ะโอ๋ครับผม"

บรรยากาศของตลาดน้ำอัมพวา

บรรยากาศของตลาดน้ำอัมพวา


เรือที่เราสามารถไปชมหิ้งห้อยได้

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 1 นวตกรรมและสารสนเทศ


ท่านมีแนวทางในการสร้างนวตกรรมอย่างไร

แนวทางในการสร้างนวตกรรมคือการที่จะทำชิ้นงานที่เราทำอยู่มาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าเดิมแต่ในการปรับปรุงใช้ต้องมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมโดยการปรับปรุงนั้นจะต้องไม่เกิดโทษภายหลังที่เรานำไปใช้แล้ว

เทคโนโลยีและนวตกรรมอะไรเกิดก่อนกัน

นวตกรรม คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆขึ้นมาใช้แต่ถ้าเราใช้นวตกรรมใหม่ๆนั้นไปนานๆ นวตกรรมนั้นจะเปลี่ยนจากนวตกรรมไปเป็นเทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีกับนวตกรรมสิ่งไหนที่เกิดก่อนกันนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะนำสิ่งไหนเป็นตัววัดว่าอะไรเกิดก่อนกันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเอานวตกรรมเกิดก่อนก็ไม่ผิดเพราะเมื่อเราใช้นวตกรรมไปนานๆสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยน แปลงเป็นเทคโนโลยีหรือถ้าเราเอาเทคโนโลยีขึ้นก่อนก็ได้เพราะว่าการนำมาให้ก็ก็เหมือนนวตกรรมดังนี้การที่เราจะว่านวตกรรมหรือเทคโนโลยีสิ่งใหนเกิดก่อนกันนั้นจะขึ้นอยู่กับคนๆนั้นจะยึดสิ่งให้เป็นตัวตั้งในการตอบคำถามนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็นหน่อยนะจ๊ะ